Μετακινήσεις υπαλλήλων και επισήμως, καθώς το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε στη δημοσιότητα την υπουργική απόφαση για την κινητικότητα μαζί με την διευκρινιστική εγκύκλιο. Με την απόφαση και την εγκύκλιο καθορίζονται τα κριτήρια και οι ρυθμίσεις των διαδικασιών μετάταξης και μεταφοράς προσωπικού του δημοσίου τομέα.

Για όλη την εγκύκλιο πατήστε εδώ