Κατά πολύ λιγότεροι από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί θα είναι τελικά οι απασχολούμενοι άνεργοι για ένα 5μηνο του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας.

Και αυτό γιατί πολλά αιτήματα δήμων για ορισμένες ειδικότητες απερρίφθησαν από το ΑΣΕΠ, ενώ άλλοι εμφανίστηκαν να ζητούν προσωπικό το οποίο δεν είχαν ανάγκη. Οι κύριες ειδικότητες που ζητούνται και που εν μέρει ικανοποιούνται είναι γραμματείς, διοικητικοί υπάλληλοι, κοινωνικοί λειτουργοί, οδηγοί, κοινωνικοί φροντιστές, βοηθοί νοσηλευτές, ψυχολόγοι, μουσικοί, χοροθεραπευτές, μουσικοθεραπευτές, μάγειροι, χειριστές μηχανημάτων, γεωπόνοι, κηπουροί, εργάτες καθαριότητας και υπάλληλοι γενικών καθηκόντων.

Τη μερίδα του λέοντος όσον αφορά τις συμβάσεις συνεργασίας που έχουν υπογραφεί με δήμους, περιφέρειες και οργανισμούς για την «ενοικίαση» προσωπικού καταλαμβάνουν τα ινστιτούτα της ΓΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 318 έργα και έχουν υπογραφεί συνολικά 1.260 μνημόνια συνεργασίας με φορείς. Σύμφωνα με την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του προγράμματος του υπουργείου Εργασίας, οι προσλήψεις ωφελουμένων θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2013.