Δικαιώθηκαν προσωρινά με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 485 συμβασιούχοι που εργάζονταν στην καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων και επρόκειτο να απολυθούν.

Το δικαστήριο διατάσσει τον δήμο να συνεχίσει να απασχολεί τους συμβασιούχους μέχρι την εκδίκαση της κύριας αγωγής τους, αναγνωρίζοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε το Πρωτοδικείο στο γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι καλύπτουν έναν βασικότατο δημόσιο σκοπό, την καθαριότητα των δημοτικών και κοινοχρήστων χώρων, ο οποίος πρέπει να εκπληρώνεται για όσο χρονικό διάστημα θα υφίσταται ο δήμος ως νομικό πρόσωπο. Επιπλέον,όπως αναφέρεται στην απόφαση (υπ' αριθμ.1917/2013) που εκδόθηκε με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, η σημαντική έλλειψη προσωπικού στη διεύθυνση καθαριότητας του δήμου, με περισσότερες από 2.000 κενές οργανικές θέσεις, σε συνδυασμό με το πάγωμα διορισμών μέσω ΑΣΕΠ, θα είχαν ως αποτέλεσμα, σε περίπτωση απόλυσής τους, να αδυνατεί η διεύθυνση καθαριότητας του δήμου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, διότι αυτό δεν επαρκεί.

Οσον αφορά το νομικό ζήτημα, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η αναγνώριση των συμβάσεων των εργαζομένων ως αορίστου χρόνου δεν συνιστά μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 103 παρ. 8 του Συντάγματος. Αντιθέτως, η αναγνώριση αυτή επιβάλλεται από τις συνταγματικές διατάξεις, που προβλέπουν την αρχή του κράτους δικαίου και απαγορεύουν την κατάχρηση δικαιώματος, καθώς και από την κοινή εργατική νομοθεσία (άρθρο 8 Ν. 2112/1920), η οποία συνεχίζει να ισχύει παράλληλα με το προεδρικό διάταγμα 164/2004 (το λεγόμενο «Παυλόπουλου»). Ετσι, το δικαστήριο δέχθηκε ότι η αναγνώριση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ως αορίστου μπορεί να γίνει και για συμβασιούχους που προσλήφθηκαν μετά το διάταγμα «Παυλόπουλου».

«Η σημαντική αυτή απόφαση», αναφέρει ο δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, Χρ. Νικολουτσόπουλος, πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εργατολόγων, «αναδεικνύει το ρόλο της Δικαιοσύνης ως εξουσίας που ελέγχει τις αντεργατικές επιλογές των κυβερνήσεων. Με την απόφαση αυτή 485 συμπολίτες μας που εργάζονται στο Δήμο Αθηναίων στον τομέα της καθαριότητας επί 10 συνεχιζόμενα χρόνια, με καθεστώς ομηρίας συμβάσεων έργου, θα συνεχίσουν να εργάζονται στις ίδιες πάγιες και διαρκείς θέσεις εργασίας.

Ελπίζουμε ότι οι δικαστές θα συνεχίσουν να βλέπουν και να ακούν τη δίκαιη φωνή της κοινωνίας».

Της ΒΑΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ