Δικαστική νίκη των συμβασιούχων του υπουργείου Πολιτισμού ΡΕΠΟΡΤΑΖ: 


ΑΝΑΤΡΟΠΗ στην πρακτική του ΑΣΕΠ να στερεί τη δυνατότητα μονιμοποίησης από τους συμβασιούχους του υπουργείου Πολιτισμού, αφαιρώντας από τον χρόνο προϋπηρεσίας την απασχόλησή τους σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, προκαλεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου της Αθήνας.

Το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας ειδικότερα, με την 954/2008 απόφασή του, υποχρεώνει το ΑΣΕΠ να επανεξετάσει την αίτηση συμβασιούχου αρχαιολόγου η οποία εργαζόταν στο υπουργείο Πολιτισμού και να προσμετρήσει στη νόμιμη προϋπηρεσία της το διάστημα που απασχολήθηκε σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά υπό την εποπτεία και διεύθυνση των υπηρεσιών του ΥΠΠΟ.

Πρόκειται για την πρώτη δικαστική απόφαση, που είναι μάλιστα άμεσα εκτελεστή, η οποία αφορά έναν μεγάλο αριθμό συμβασιούχων του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς, ως γνωστόν, το εν λόγω υπουργείο καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του όχι με μόνιμο προσωπικό, αλλά με εξειδικευμένους επιστήμονες που προσλαμβάνονται ως έκτακτοι ή που πληρώνονται από εργολάβους δημοσίων έργων στα οποία εμπλέκεται και το υπουργείο Πολιτισμού.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι η αρχαιολόγος είχε απασχοληθεί κατά διαστήματα με εντολή και υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Θ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ούτε το υπηρεσιακό συμβούλιο ούτε το ΑΣΕΠ αναγνώρισαν τον χρόνο αυτό ως χρόνο προϋπηρεσίας, με αποτέλεσμα να μην την υπαγάγουν στις διατάξεις του διατάγματος Παυλόπουλου (Π.Δ. 164/2004) και να απορρίψουν την αίτησή της για μονιμοποίηση.

Το Διοικητικό Εφετείο ωστόσο, όπου προσέφυγε ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του ΑΣΕΠ, έκρινε βάσιμες τις αιτιάσεις της εκτιμώντας ότι το ΑΣΕΠ «παρέλειψε να εκφέρει κρίση μετά από εκτίμηση της συνολικής απασχόλησης της αιτούσας», γεγονός που καθιστά ανεπαρκή την αιτιολογία με την οποία απέρριψε την αίτησή της για υπαγωγή στο διάταγμα Παυλόπουλου.

Έτσι, το δικαστήριο αναπέμπει την υπόθεση στο ΑΣΕΠ, προκειμένου να κρίνει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση και επιπρόσθετα υποχρεώνει το ΑΣΕΠ να καταβάλει τα δικαστικά έξοδα της αρχαιολόγου. Οι δικηγόροι της συμβασιούχου που χειρίστηκαν την υπόθεση, Δ. Περπατάρης, Φωτεινή Δερμιτζάκη και Δ. Μόσχοβος, χαρακτηρίζουν την απόφαση πολύ σημαντική, τονίζοντας ότι διαπιστώνεται για μια ακόμη φορά η καταπάτηση των δικαιωμάτων των συμβασιούχων του υπουργείου Πολιτισμού.

Της Σίλα Αλεξίου