ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 26-02-2013

Με αφορμή την έκδοση της υπ΄αριθ. ΔΙΠΔΔ/Β.1.1/1/οικ. 5724 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει τύχει στρεβλώσεων και παρερμηνειών από μερίδα του Τύπου και των ενδιαφερόμενων μερών, η  Ένωση Ελλήνων Εργατολόγων  πιστή στο επιστημονικό προσανατολισμό της επιθυμεί να προβεί στις κάτωθι διευκρινίσεις:

1)Στιγματίζει την για μια ακόμα φορά απόπειρα δημιουργίας νομοθετικών ρυθμίσεων μέσω πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, εγκυκλίων που δεν περιάπτονται τον τυπικό νόμο και τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο.

2)Θεωρεί ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μετά από απέλπιδες προσπάθειες να αποτρέψει τους εργαζομένους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τον Ν. 4093/2012 και υπό το βάρος των πολλαπλών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί αναγκάζεται να παραδεχτεί ότι η λήψη ασφαλιστικών και η προσωρινή δικαστική προστασία δεν παρεμποδίζει για τους αιτούντες εργαζομένους την πρόοδο της αυτοαποκαλούμενης κινητικότητας, σε αντίκρουση όσων πεισμόνως διατείνετο  η πλευρά της Διοίκησης στις διανοιγείσες δίκες.

3)Παράλληλα, αποδέχεται ότι οι προσωρινές διαταγές και οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων που εκδίδονται από τα Δικαστήρια δεσμεύουν τον εργοδότη - φορέα που έχει υπαχθεί στον νόμο, διατηρώντας, προσωρινά τουλάχιστον, τις θέσεις εργασίας, οι οποίες θίγονται από τον νόμο 4093/2012. Το ζήτημα της «κινητικότητας», όπως και κατά το παρελθόν έχουμε υποστηρίξει, είναι όλως διάφορο ζήτημα.

Καλούμε τον κύριο Υπουργό, διαπρεπή Συνταγματολόγο, να εγκαταλείψει πιθανές προσωπικές ιδεοληψίες και να σταθεί στο ύψος που απαιτεί το εγνωσμένο επιστημονικό του κύρος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

                             Χρήστος Νικολουτσόπουλος                                 Γιώργος Λουκάς

Τηλ. επικοινωνίας : 69 44 447 396 (Δημήτρης Βασιλείου)