Στα δημόσια σχολεία όπου απασχολούνταν επιστρέφουν με απόφαση της Δικαιοσύνης 350 καθαριστές και καθαρίστριες τους οποίους είχαν πετάξει στον δρόμο πριν από περίπου 2,5 χρόνια, χωρίς έγγραφα και καταβολή αποζημίωσης. Το Πρωτοδικείο της Αθήνας (Τμήμα Εργατικών Διαφορών), το οποίο όλο και πιο συχνά δικαιώνει συμβασιούχους του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, ομήρους για χρόνια των κυβερνητικών κομμάτων και σήμερα «Ιφιγένειες» στον βωβό των δανειστών, με τρεις νέες αποφάσεις του (με αρ. 464,465 και 466/2013) διατάσσει το Δημόσιο να συνεχίσει να απασχολεί 350 καθαριστές και καθαρίστριες των δημόσιων σχολείων όλης της χώρας που είχαν προσληφθεί με προσχηματικές συμβάσεις έργου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, «δεν επρόκειτο για εργολάβους, αλλά για εργαζόμενους οι οποίοι είχαν καθημερινή απασχόληση, που άρχιζε μετά το πέρας της διδασκαλίας, με ωράριο καθοριζόμενο από τους διευθυντές των, σχολείων, τελώντας υπό την εποπτεία των τελευταίων και ακολουθώντας τις οδηγίες τους. Συνεπώς, στην πραγματικότητα επρόκειτο για εργαζόμενους και εργαζόμενες οι οποίοι εργάζονταν με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες που εργάζονται και οι λοιποί συνάδελφοί τους. Με την εργασία τους κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των δημοσί­ων σχολείων της χώρας διότι ο κα­θαρισμός των σχολικών κτιρίων, ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδι­κασίας και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολείων, εξυπηρετεί έναν βασικότατο και επιδιωκόμενο στο διηνεκές δημόσιο σκοπό, ενώ επίσης η απασχόλησή τους είναι απαραίτητη λόγω αδυναμίας κάλυψης των αναγκών των δημοσίων σχολείων από το προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις (όπως εμμέσως προκύπτει από την υπ. αρ. 966/Δ4/17-2-2009 κοινή απόφαση υπουργών Παιδείας και Οικονομικών). Και για τον λόγο τούτο οι συμβάσεις τους, αν και εμφανίζονταν ως αλυσιδωτές ορισμένου χρόνου, στην πραγματικότητα συνιστούν εξαρχής από την ημερομηνία πρόσληψής τους μια ενιαία σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου». Όπως δέχθηκε το Δικαστήριο: Η αναγνώριση των συμβάσεων των εργαζομένων ως αορίστου χρόνου δεν συνιστά μετατροπή συμβάσεων ορισμένου χρόνου, η οποία απαγορεύεται από το άρθρο 103 πάρ. 8 του Συντάγματος. Αντιθέτως, η αναγνώριση αυτή επιβάλλεται από τα άρθρα 25 παρ. ι και 3 του Συντάγματος, που προβλέπουν την αρχή του κράτους δικαίου και απαγορεύουν την κατάχρηση δικαιώματος, καθώς και από την εργατική νομοθεσία (άρθρο 8 Ν. 2112/1920), η οποία συνεχίζει να ισχύει παράλληλα με το προεδρικό διάταγμα 164/2004 (το λεγόμενο «Παυλόπουλου»). Η απόφαση στηρίζεται μεταξύ άλλων και στην υπ’ αρ. 7/2011 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείoυ Πάγου για τους συμβασιούχους, για την οποία έχει προκληθεί η πεπλανημένη εντύπωση ότι αφορά μόνο τους συμβασιούχους που είχαν προσληφθεί πριν από το έτος 2001. Όμως, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από την απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Για τον λόγο αυτό και το Δικαστήριο δικαίωσε τους εργαζόμενους.

Απειλή προστίμου

Το δικαστήριο υποχρεώνει το ελληνικό Δημόσιο να αποδέχεται τις υπηρεσίες των εναγόντων ως καθαριστών και καθαριστριών σχολικών κτιρίων, καταβάλλοντας σ’ αυτούς τις αντιστοιχούσες εκ του νόμου στην παραπάνω ειδικότητα αποδοχές τους, με απειλή χρηματικής ποινής τριάντα (30) ευρώ σε βάρος του εναγόμενου και υπέρ εκάστου των εναγόντων για κάθε ημέρα παράλειψης συμμόρφωσής του στην παραπάνω υποχρέωσή του.

0 δικηγόρος που χειρίστηκε την υπόθεση, Χρήστος  Νικολουτσόπουλος, σχολίασε ότι «η Δικαιοσύνη παραμένει το βασικό καταφύγιο των εργαζομένων, ιδίως στους χαλεπούς καιρούς μας. Είναι βέβαιο ότι οι αυθαίρετες και απαξιώτικες για τους ανθρώπους κυβερνητικές επιλογές θα ανατραπούν τελικά τόσο στα δικαστήρια όσο και με τις γενικευμένες κινητοποιήσεις των εργαζομένων. Όταν σπέρνουν ανέμους είναι βέβαιο ότι θα θερίσουν θύελλες».

Της Κατερίνας Κατή