Δημοσιεύθηκε πρόσφατα η υπ' αριθμ. 147/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά  με την εξακολούθηση της ισχύος των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων που διατάσσουν  την επιστροφή στην εργασία συμβασιούχων και τη συνέχιση της μισθοδοσίας τους.

Η γνωμοδότηση αυτή επιλύει με θετικό τρόπο ερωτήματα που είχαν  προκύψει από υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και από Γραφεία Επιτρόπων Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του ζητήματος αν εξακολουθούν να ισχύουν οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων και να δεσμεύουν το Δημόσιο και τους φορείς του στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι παραιτηθούν της σχετικής  αγωγής τους και στη συνέχεια καταθέσουν νέα με πιο μακρινή ημερομηνία συζήτησης. 

Για το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης πατήστε εδώ.

Ως εκ τούτου οι αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων με τις οποίες διατάχθηκε η παραμονή των "συμβασιούχων" στην εργασία τους και η καταβολή των αποδοχών τους, εξακολουθούν να δεσμεύουν το Δημόσιο και τους φορείς τους, ενώ η μη συμμόρφωση στις αποφάσεις αυτές αποτελεί Ποινικό Αδίκημα κατ' άρθρο 232Α Ποινικού Κώδικα.