«Πράσινο φως» για την ταχύτερη απομάκρυνση το πολύ μέχρι τέλος του 2013 των συμβασιούχων του δημόσιου τομέα που παραμένουν στις θέσεις τους μέσω προσωρινών δικαστικών διαταγών ανάβει η κυβέρνηση με νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, που συρρικνώνουν την ουσία και τη διάρκεια της προσωρινής δικαστικής προστασίας και επιβάλλουν όλες οι σχετικές υποθέσεις να έχουν εκδικαστεί πριν από τον Νοέμβριο, ώστε μέχρι τα τέλη του 2013 να έχουν ξεκαθαρίσει με έκδοση αποφάσεων.

Ταυτόχρονα, πέρα από την απομάκρυνση των συμβασιούχων του Δημοσίου, η κυβέρνηση περιορίζει τη δικαστική προστασία και των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, που πρόσφατα είχαν πετύχει να ενισχύσουν το νομικό οπλοστάσιό τους σε περίπτωση παράνομης απόλυσής τους! Ετσι επιχειρείται να καταργηθεί πρόσφατη φιλεργατική ρύθμιση, που επέτρεπε στο δικαστήριο να «παγώσει» την απομάκρυνση εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα, διατάσσοντας την προσωρινή απασχόλησή του (μέχρι να βγει οριστική απόφαση επί της αγωγής) σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη.

Ιδιωτικός τομέας

Η επιχειρούμενη συρρίκνωση της δικαστικής προστασίας και στον ιδιωτικό τομέα προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ενωσης Ελλήνων Εργατολόγων, που κατήγγειλε ότι επ' ευκαιρία της ρύθμισης του ζητήματος των συμβασιούχων η κυβέρνηση επιχειρεί εν κρυπτώ και παραβύστω να δώσει το τελειωτικό χτύπημα και στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, καταργώντας ουσιαστικά τα ασφαλιστικά μέτρα.

Σχετικά με τους συμβασιούχους και τις προσωρινές διαταγές προβλέπεται η ταχύτατη εκδίκαση όλων των υποθέσεων πριν από την 1η/1/13 (ακόμα και αν έχουν προσδιοριστεί οι σχετικές δίκες για αργότερα) και σε περίπτωση που η δίκη δεν γίνει (π.χ. εξαιτίας του συμβασιούχου) θΑ παύει αυτόματα η προστασία της προσωρινής δικαστικής διαταγής, με συνέπεια την άμεση απομάκρυνσή του.

Υστερα από τη γνωστή «κόντρα» ανάμεσα στους πρώην υπουργούς Α. Μανιτάκη - Α. Ρουπακιώτη για τις προσωρινές διαταγές, οι νέες ρυθμίσεις που προωθεί ο νέος υπουργός Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου προβλέπουν ότι:

  • Η συζήτηση των προσωρινών διαταγών θα γίνεται μέσα σε δύο ημέρες από την κατάθεση της αίτησης και εφόσον γίνει δεκτή, τα ασφαλιστικά μέτρα πρέπει να συζητηθούν μέσα σε 30 μέρες. Αν αναβληθεί η υπόθεση για οποιονδήποτε λόγο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει η προσωρινή διαταγή. Ο δικαστής μετά τη συζήτηση μπορεί να παρατείνει την προσωρινή διαταγή, αλλά αν ματαιωθεί η συζήτηση, δεν επιτρέπεται νέα προσωρινή διαταγή.
  • Αν παραταθεί η προσωρινή διαταγή, η απόφαση πρέπει να εκδίδεται μέσα σε 20 ημέρες.
  • Αν το ασφαλιστικό μέτρο υπέρ του εργαζομένου διαταχθεί πριν να κατατεθεί η κύρια αγωγή, αυτή πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης (η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε ασφαλιστικά μέτρα που αφορούν προσημείωση υποθήκης, νομή, κατοχή).
  • Οταν η πραγματική απασχόληση έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η αγωγή (κατά της απόλυσης) μπορεί να αναβληθεί μόνο μία φορά και εφόσον υπάρχει λόγος ανώτερης βίας και η νέα δίκη γίνεται το πολύ σε 40 μέρες, αλλιώς αυτόματα αίρεται το ασφαλιστικό μέτρο, υπέρ του εργαζομένου. Η δικαστική απόφαση εκδίδεται το πολύ σε 2 μήνες, ενώ αν ματαιωθεί η συζήτηση της αγωγής, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και το ασφαλιστικό μέτρο.

Για τις ήδη εκκρεμείς υποθέσεις όσων συμβασιούχων έχουν πετύχει την προσωρινή παραμονή τους με προσωρινή διαταγή ή ασφαλιστικά μέτρα, προβλέπεται η υποχρεωτική εκδίκασή τους μέσα στο καλοκαίρι και οπωσδήποτε πριν από την 1η/11/13, ακόμα και με αλλαγή της ημερομηνίας και κλήση των διαδίκων.

Αν η δίκη δεν γίνει, σταματά η προσωρινή δικαστική προστασία και ο συμβασιούχος απομακρύνεται αυτόματα.

Του Αλέξανδρου Αυλωνίτη