Δημοσιεύθηκαν οι δύο πρώτες αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, πλήρως αιτιολογημένες, με τις οποίες κρίθηκε ως παράνομη η κατάργηση των οργανικών θέσεων των σχολικών φυλάκων και διατάχθηκε η άμεση επιστροφή τους στα καθήκοντα τους με καταβολή του 100% των αποδοχών τους. 

Οι αποφάσεις αυτές των Πρωτοδικείων Μεσολογγίου και Καστοριάς αποτελούν συνέχεια των πολυάριθμων αποφάσεων με τις οποίες κρίθηκαν ως μη νόμιμες οι διατάξεις της εφεδρείας και της διαθεσιμότητας που επιβλήθηκαν ως οριζόντια μέτρα σε χιλιάδες εργαζομένους στο Δημόσιο και σε ΟΤΑ. 

Αποτελούν δε τα πρώτα δείγματα ότι η δικαιοσύνη δεν πρόκειται να ανεχθεί την τρίτη κατά σειρά νομοθετική πρωτοβουλία με την οποία οδηγούνται χιλιάδες ακόμα εργαζόμενοι σε καθεστώς διαθεσιμότητας.