Δήλωση Δικηγόρων Συμβασιούχων στο ΕΔΔΑ και το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

  1. ΑΝΔΡΕΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
  2. ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
  3. ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ

Απέναντι στην απαράδεκτη απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2006 με την οποία δεν αναγνώριζαν τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που τους δικαίωναν, οι συμβασιούχοι αντέδρασαν με προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Το ΕΔΔΑ εκτιμώντας την προσφυγή ως ιδιαίτερα σοβαρή, καλεί την Ελληνική Δημοκρατία να απαντήσει για την παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η οποία προκαλείται από την άρνηση των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αναγνωρίσουν τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων και να θεωρήσουν τα αντίστοιχα εντάλματα.

Θεωρούμε ότι δεν τιμά την χώρα μας να καταδικαστεί, για άλλη μια φορά, ως χώρα που δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κύρος της χώρας μας διεθνώς.

Σημειώνουμε ότι επανειλημμένα ο Άρειος Πάγος έχει ζητήσει με πρακτικό συμμόρφωσης να εκτελούνται οι τελεσίδικες αποφάσεις που δικαιώνουν συμβασιούχους επιβάλλοντας μάλιστα και πρόστιμα στη διοίκηση που δεν συμμορφώνεται.