ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατά τη σημερινή της συνεδρίαση (17-02-2010) η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε ομόφωνα τόσο ότι πρέπει να εγκριθούν τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων εκείνων που είχαν δικαιωθεί με δικαστικές αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων και οι συμβάσεις τους είχαν μετατραπεί σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου όσο και ότι η Δημόσια Διοίκηση (Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ) οφείλει να σέβεται και να εκτελεί τις δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζομένους με σχέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Υπενθυμίζουμε ότι με τη σημερινή της απόφαση η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέτρεψε προηγούμενη απόφασή της (22η/08.11.2006), σύμφωνα με την οποία είχαν κριθεί ως «ανυπόστατες» οι αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων που έχουν αμετάκλητα δικαιώσει συμβασιούχους, επειδή – κατά την άποψη του Ελεγκτικού Συνεδρίου – μετά την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος 164/2004 («Παυλόπουλου») δεν είναι αρμόδια να κρίνουν επί των θεμάτων αυτών τα Πολιτικά Δικαστήρια. Η προηγούμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είχε προκαλέσει τεράστια αδιέξοδα και είχε φέρει σε απόγνωση εργαζομένους οι οποίοι, αν και είχαν αμετάκλητα δικαιωθεί από τα αρμόδια Δικαστήρια, η Πολιτεία (Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης), αντιμετώπιζε τις αμετάκλητες αυτές δικαστικές αποφάσεις ως «κουρελόχαρτα». Όπως είναι προφανές, επιδίωξη της στάσης αυτής του Ελεγκτικού Συνεδρίου ήταν να «απαλλάξει», διακινδυνεύοντας το κύρος του,  το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ακόμα και από τη στοιχειώδη για μια δημοκρατική και ευνομούμενη πολιτεία υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις δικαστικές αποφάσεις.

Η πλευρά των εργαζομένων, προκειμένου να προστατευτούν από την κατάφωρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους και πάγιων δικαιικών αρχών, που παραπέμπουν στο ίδιο το δημοκρατικό μας πολίτευμα, εξάντλησε κάθε προσφερόμενη θεσμικά κατοχυρωμένη δυνατότητα. Την ώθηση προς επανεξέταση της στάσης του από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο (αρχικά σε Τμήμα του και τώρα στην Ολομέλειά του) έδωσε η απόφαση 18/2008 του Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που αποτελεί την πρώτη απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου πάνω στα ζητήματα αυτά και την οποία χειρίστηκε η πληρεξούσια Δικηγόρος των εργαζομένων, Φωτεινή Δ. Δερμιτζάκη. Το Τριμελές Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, ως αρμόδιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης προς Δικαστικές αποφάσεις, παρά τη σχετική στάση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, διαπίστωσε ότι η παράλειψη του Δήμου Κρωπίας να συμμορφωθεί προς αμετάκλητη απόφαση Πολιτικού Δικαστηρίου που δικαίωσε 34 συμβασιούχους (υποχρεώνοντας το Δήμο να τους απασχολεί σε θέσεις αορίστου χρόνου) είναι παράνομη και επέβαλε στο Δήμο πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο.

Και μετά όμως την απόφαση αυτή, η αρμόδια επίτροπος αρνήθηκε να εγκρίνει τα εντάλματα για την πληρωμή των εργαζομένων. Έτσι, το θέμα έφτασε εκ νέου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, που με δεδομένη και την έκδοση της σχετικής απόφασης του Τριμελούς Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, τάχθηκε σε Τμήμα του κατά πλειοψηφία υπέρ της νομιμότητας της πληρωμής των εργαζομένων και παρέπεμψε την υπόθεση στην Ολομέλεια για επανεξέταση του όλου ζητήματος.

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου υιοθετώντας τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου  Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Γεώργιου Κ. Σχοινιωτάκη, τα υπομνήματα των πληρεξουσίων δικηγόρων των εργαζόμενων κ. Χρήστου Νικολουτσόπουλου καικ. Φωτεινής Δερμιτζάκη, και υπό το βάρος της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που είχε ζητήσει από την Ελληνική Δημοκρατία να καταθέσει εγγράφως τις εξηγήσεις της για την άρνησή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αναγνωρίζουν τις αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων και να θεωρούν τα αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα, κατέληξε ότι εφόσον υφίσταται δεδικασμένο από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεσμεύεται απόλυτα κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών. Με τον τρόπο αυτό έθεσε εν τέλει το όλο θέμα στις σωστές του βάσεις και συνολικά αποκατέστησε τους θεσμούς, τα όρια των αρμοδιοτήτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τα ζητήματα της δικαιοδοσίας των Πολιτικών και Διοικητικών Δικαστηρίων.

Οι Δικηγόροι Χρήστος Νικολουτσόπουλος και Φωτεινή Δερμιτζάκη που χειρίζονται την υπόθεση αυτή δηλώνουν σχετικά:

«Η σημασία της απόφασης αυτής είναι αναμφισβήτητα τεράστια, ιδιαίτερα λόγω της ομοφωνίας της, για τους εργαζομένους, οι οποίοι αναζήτησαν και πέτυχαν τη δικαστική προστασία τους, προσκρούοντας όμως στη συνέχεια στην παράλογη άρνηση εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί υπέρ τους. Με την απόφαση αυτή αναπτερώνονται, επίσης, οι ελπίδες αποκατάστασης τρωθέντων θεσμών, όπως και του θεμελιώδους δικαιώματος δικαστικής προστασίας και του σεβασμού του από το σύνολο των οργάνων της Πολιτείας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη όλων των πολιτών στην ανεξάρτητη Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Λειτουργούς της».