ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε σήμερα το πρωί η απόφαση της Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούσε του 34 εργαζόμενους του Δήμου Κρωπίας και που είχαμε την τιμή ως δικηγορικό γραφείο να χειριστούμε στο σύνολό της.

Με την απόφαση αυτή  αποκαθίσταται επιτέλους η Συνταγματική νομιμότητα ως προς τα όρια ελέγχου του ίδιου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα οποία είχε υπερβεί με σκανδαλωδώς αντισυνταγματικό τρόπο με την προηγούμενη απόφαση του το 2006.

Με απόλυτη ομοφωνία η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη 3η Γενική Συνεδρίαση της 17ης Φεβρουαρίου 2010 αποφάσισε για το κατ' εμάς αυτονόητο, ότι αρμόδια δικαστήρια για την εργασιακή σχέση των απασχολουμένων στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι τα πολιτικά δικαστήρια. Συγκεκριμένα καταλήγει ότι «τελεσίδικες αποφάσεις πολιτικών δικαστηρίων, που αποφαίνονται για το αν συγκεκριμένες σχέσεις εργασίας απασχολούμενων στο Δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα είναι ορισμένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας, εκδόθηκαν μέσα στα πλαίσια της δικαιοδοσίας τους και ως εκ τούτου παράγουν δεδικασμένο και εκτελεστότητα, υποχρεώνουν τη Διοίκηση σε συμμόρφωση και δεσμεύουν το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών».  

Ως νομικοί παραστάτες στην υπόθεση αυτή δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι επί τρία και πλέον χρόνια η προηγούμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (του 2006) προκάλεσε σοβαρότατα προβλήματα στους εργαζόμενους συμβασιούχους, των οποίων δεν ενέκριναν οι Επίτροποι τη μισθοδοσία, αλλοιώνοντας το αίσθημα ασφάλειας δικαίου. Πολλοί από τους εργαζομένους υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν και άλλοι να δουλεύουν επί μήνες απλήρωτοι. 

Ελπίζουμε ότι στο μέλλον θα αποφευχθούν τέτοιου είδους αποφάσεις, όπως του 2006, κυρίως των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας, οι οποίες προσβάλλουν το θεσμό της δικαιοσύνης και δημιουργούν επισφάλεια δικαίου με έντονη αμφισβήτηση του ρόλου που το Σύνταγμα προβλέπει για τον Δικαστή.

Οι Νομικοί Παραστάτες

Χρ. Νικολουτσόπουλος Φ. Δερμιτζάκη Π. Καμπίτης  Δ. Βαλαβάνης