ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 6920/2010 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων διατάσει το Υπουργείο Εργασίας να αποδέχεται στις υπηρεσίες του εργαζομένους επί χρόνια τους οποίους αντιμετωπίζει ως δήθεν μαθητευόμενους (stage). Το δικαστήριο διακρίνοντας την εργασία από τη μαθητεία κατέληξε στο αυτονόητο για όλους πλην του Ελληνικού Δημοσίου (όπως φαίνεται από την πρακτική που ακολουθούσε και ακολουθεί) ότι :«δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η μακροχρόνια απασχόληση των εργαζομένων αυτών είχε σκοπό την επαγγελματική του κατάρτιση τους, την ένταξη ή την επανεκπαίδευση τους επί ενός αντικειμένου ευκόλως κατανοητού. Η πραγματική φύση της απασχόλησης των εργαζομένων ήταν αυτή της εξαρτημένης εργασίας με όλες τις περαιτέρω συνέπειες (πχ μισθολογικές, ασφαλιστικές συνταξιοδοτικές)».

Έκρινε υπό το πρίσμα και της πρόσφατης απόφασης της 23ης Απριλίου 2009 του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατόπιν ερωτημάτων που του τέθηκαν από Ελληνικά Δικαστήρια, ότι στις περιπτώσεις αυτές υπήρξε κατάφορα κατάχρηση σε βάρος των εργαζομένων καθώς όχι μόνο δεν μαθήτευαν, ώστε να δικαιολογείται η ανασφάλιστη απασχόληση τους με μισθούς κατά πολύ χαμηλότερους των ελαχίστων νομίμων ορίων, αλλά τουναντίον κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των υπηρεσιών του υπουργείου καθ’ υπέρβαση μάλιστα και κάθε εκ του νόμου χρονικού ορίου για την απασχόληση με συμβάσεις ορισμένης διάρκειας. Αναφορικά δε με την πρακτική του Δημοσίου να στελεχώνει τις υπηρεσίες του και να καλύπτει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες του προσλαμβάνοντας τους εργαζομένους αυτούς (stagiers) μέσω του ΟΑΕΔ έκρινε το δικαστήριο ότι εργοδότης των εργαζομένων είναι το Ελληνικό Δημόσιο που τους απασχολούσε και όχι ο ΟΑΕΔ που απλώς μεσολαβούσε στη σύναψη των παραπάνω σχέσεων εργασίας.

Ενδιαφέρον έχει ότι στην υπόθεση αυτή ο παραβάτης είναι το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας, ήτοι το κατεξοχήν υπουργείο για τη διαφύλαξη της νομιμότητας στο πεδίο της εργασίας και την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Οι δικηγόροι που χειρίστηκαν την υπόθεση, Χρήστος Νικολουτσόπουλος, Παναγιώτης Καμπίτης και Δημήτρης Βαλαβάνηςχαιρετίζουν την απόφαση αυτή, η οποία αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα σε όσα δεσμευτικά για τη χώρα μας έκρινε το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τους εργαζομένους ορισμένου χρόνου, αλλά μέχρι και σήμερα αγνοούνται επιδεικτικά από την Ελληνική Πολιτεία. Η απόφαση αυτή αποδίδει απολύτως δικαιοσύνη στους εργαζόμενους δήθεν stage (μαθητευόμενους), οι οποίοι μέχρι σήμερα έχουν υποστεί τη χειρότερου είδους εκμετάλλευση από το Ελληνικό Δημόσιο και τους φορείς του. Η πολιτική της Ελληνική Κυβέρνησης να «χρεώνει» την κατάσταση της χώρας στους εργαζομένους καλώντας τους να πληρώσουν το τίμημα και να οδηγήσει σε άφεση αμαρτιών  του Ελληνικού Δημοσίου δεν έχει κανένα απολύτως έρεισμα στο πλαίσιο του δικαιικού μας συστήματος.  

Οι Νομικοί Παραστάτες

Χρ. Νικολουτσόπουλος    Π. Καμπίτης   Δ. Βαλαβάνης

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 6944 385 752