Κατόπιν συνάντησης που πραγματοποίηθηκε σήμερα, 14-6-2012, μεταξύ του Χρήστου Νικολουτσόπουλου με την ιδιότητα του Προέδρου Ελλήνων Εργατολόγων και του Προϊσταμένου 26ης Δ/νσης Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Ευάγγελου Βεκρή, εκδόθηκε διευκρινιστικό έγγραφο από το Γενικό Λογιστήριο προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (για το πλήρες κείμενο πατήστε εδώ)